Rolf Linnell

Rolf bor i Säffle och har sedan 1980-talet arbetat som reseledare för många olika typer av resegrupper till ett stort antal resmål över hela världen.

Efter lärarexamen 1972 har han studerat litteraturhistoria, konsthistoria, socialantropologi, etnologi, sociologi och internationella relationer på universitetsnivå. Han är även utbildad sjukvårdsinstruktör och skidinstruktör. Rolf har under senare år varit färdledare på ett flertal av våra långresor bl.a. till Australien–Nya Zeeland, Sydamerika Runt och Chile–Argentina. Även Sydafrika, Botswana, USA, Japan och Sydkorea hör till de länder som Rolf har haft olika reseledaruppdrag i.